Archive for July, 2012

Visualisatie van bewoonde gebieden in Nederland

Welke plekken in Nederland zijn bewoond en waar wonen de meeste mensen? Deze vragen probeer ik te beantwoorden met een aantal visualisaties die gebaseerd zijn op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft de oppervlakte van Nederland verdeeld in een grid van vlakken van elk 100 m x 100 m. Vervolgens is per vlakje vastgelegd hoeveel mensen daar wonen. Deze data visualiseer ik eenvoudig door elk vlak te representeren met een vierkantje op het scherm en deze afhankelijk van de statistische waarde te kleuren. In totaal beschrijft de data van ongeveer 4 miljoen vlakjes het aantal inwoners. De visualisaties die op deze data zijn gebaseerd zijn behoorlijk groot, ongeveer 30 MB. De volledige versies kun je via deze post downloaden, maar ik heb ook verkleinde versies tussen de teksten door staan. De volledige versies zijn, wat mij betreft, echt de moeite waard om te bekijken en vertellen veel meer dan de verkleinde versies die je in de post ziet.

Read the rest of this entry »

1 Comment