Geo-informatie van Den Haag open data


Onder de databronnen van Den Haag Open Data bevinden zich enkele geobestanden. Het is niet voor iedereen evident hoe je de inhoud hiervan kunt bekijken. Gelukkig hoef je geen geo-wizard te zijn om deze data te visualiseren. Je hoeft er geen programma voor te downloaden en je hoeft er ook geen code voor te kloppen. Je hoeft zelfs geen account aan te maken, tenzij je je data wilt bewaren.

De oplossing heet: ArcGIS Explorer Online (AEO).

Kaartlagen

Zodra AEO is opgestart kun je een nieuwe kaart aanmaken via de knop linksboven ‘New Map’. Een ‘map’ is een kaart waaraan je allerlei elementen kunt toevoegen. Elementen worden groepsgewijs bovenop elkaar in verschillende lagen (layers) gestapeld. Stel dat je van een geografisch gebied zowel de openbare wc’s als de horecagelegenheden wilt tonen. Dan zet je de wc’s in de ene laag en de horecagelegenheden in de andere laag. Je kunt in AEO lagen aan- en uitzetten zodat je niet altijd alle elementen door elkaar hoeft te zien. Het werkt net zoals in bijvoorbeeld Illustrator of Photoshop.

Importeren van shape-files

Via de website van Den Haag Open Data kun je zip-files downloaden waarin shape-files zitten verpakt. Shapefiles kun je binnen AEO importeren en worden netjes in aparte lagen geplaatst.

Als voorbeeld nemen we de Archeologische terreinen van mogelijke waarde. Dit zip-bestand kun je in één keer importeren in AEO.

Open eerst het Layers menu aan de linkerkant door op het pijltje ‘>’ te klikken.

Vervolgens klik je op het plusje linksonder en kies daarna voor het tabblad ‘Import’. Kies dan voor ‘Shapefile’ en je kunt de shape-file importeren.

Als het goed is, dan is nu de laag ‘Gemeente-Den Haag-open-data…’ aangemaakt en de kaart toont de zojuist geïmporteerde elementen (features) als paarse vlakken.


Het is belangrijk om te weten dat in elk zip-bestand maar informatie van één laag mag staan. Als je de inhoud van de zip-file Archeologische vindplaatsen bekijkt, dan zie je de volgende files:

Deze files moet je verpakken in drie aparte zipfiles, bijvoorbeeld:

  • mogelijke-vindplaatsen.zip
  • vindplaats-punt.zip
  • vindplaats-vlak.zip

Vervolgens kun je elke zip-file apart uploaden. Elke zip-file resulteert in een nieuwe laag.

Voorbeelden

Archeologische vondsten


View Larger Map

Bodemenergie


View Larger Map

  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.

  1. No trackbacks yet.