Team Tag-Art

Simon Nouwens

Eugene Tjoa

Contact:

Eugene

040 2364602

eugene@tjoadesign.nl

Achtergrond

De Open Cultuur Data API  bevat naar schatting ruim 14 miljoen items.  Hoe kun je deze data inzetten op manieren die de inspanningen die culturele instellingen hebben gedaan kunnen verantwoorden? Hoe kun je er voor zorgen dat deze data ‘nuttig’ worden gebruikt?

We hebben gekeken naar toepassingen waarbij het nut voor meerdere partijen geldt: instellingen en publiek, of leraar en leerling.

Naar onze mening verhoogt dit de levensvatbaarheid van de toepassingen.

Op deze pagina staat een aantal screencasts (filmpjes) en screenshots. Helaas komt de inhoud hiervan niet altijd overeen. Bijvoorbeeld, in het filmpje over de quiz worden werken van Hals en Steen getoond, terwijl de screenshots werken van Rembrandt en Vermeer tonen.

Wij zijn o.a. geïnspireerd door de Rijksstudio van het Rijksmuseum en de app 'Waar ligt dat?'

Tag-Art

Ons systeem heeft de voorlopige projectnaam ‘Tag-Art’. Het systeem bestaat in grote lijnen uit drie gedeeltes:

  1. Een administratief gedeelte waarin gebruikers kunstwerken kunnen selecteren en daar informatie aan toe kunnen voegen
  2. Toepassingen (apps) die gebruik maken van de data die via het administratieve gedeelte is verkregen
  3. Een API die de koppeling vormt tussen de eerder genoemde twee gedeeltes.

Ad 1

Login aanmaken:

Bereikbaar via Register

Login:

Bereikbaar via Login

Ad 2

Bereikbaar via Quiz

Bereikbaar via Art Finder 

Tag-Art is niet één app of één website. Het is een platform waarbij gebruikers de informatie van de Open Cultuur Data API kunnen verrijken en dit kunnen inzetten voor meerdere toepassingen.

Quiz

Deze toepassing is een quiz waarbij de gebruiker moet aangeven tot welke categorie een kunstwerk hoort. In de afbeelding hieronder gaat het om het kiezen tussen impressionisme en classicisme.

Nadat de quiz is doorlopen wordt het resultaat getoond. Functionaliteit die we in deze situatie voorzien is o.a.:

Het aanmaken van een quiz vindt plaats via het administratieve gedeelte. Daar zijn twee handelingen voor nodig. De eerste handeling is het zoeken naar kunstvoorwerpen. Aan elk zoekresultaat kan de gebruiker een of meerdere tags koppelen. In onderstaand voorbeeld is aan het zoekresultaat ‘Brieflezende vrouw’ de tag ‘Vermeer’ gekoppeld.

Vervolgens wordt een quiz (‘Competition’ in het huidige prototype) aangemaakt waarbij diverse tags worden geselecteerd. In onderstaand screenshot zijn de tags ‘Rembrandt’ en ‘Vermeer’ gekozen. Zodra de quiz is aangemaakt, is het beschikbaar voor de app. De app zal een willekeurige greep (maximaal 10 stuks) uit kunstwerken tonen die door de gebruiker zijn getagged met ‘Rembrandt’ of ‘Vermeer’.

De nieuwe quiz wordt onderaan het lijstje van quizzen toegevoegd:

Vervolgens zal de app op basis van de gekozen tags en de bijbehorende kunstwerken de gebruiker vragen voorleggen.

Voorbeelden van toepassingen van deze app:

  1. Een leraar geschiedenis kan afhankelijk van het onderwerp dat zij behandelt een quiz opstellen die de leerlingen tijdens de les moeten invullen (bijvoorbeeld aan het begin en aan het eind).
  2. Een leerling houdt een spreekbeurt over een kunststroming. Ter ondersteuning kan zij een quiz opstellen die door medeleerlingen wordt uitgevoerd.
  3. Een museum wil op haar website een  kunststroming onder de aandacht van het publiek krijgen. Het museum kan een passende quiz bedenken en deze op haar website plaatsen. De html-code hiervoor (iframe) wordt door de app zelf geleverd:

Hieronder staat een werkend prototype van de quiz, ingesloten via een iframe:

Het doel van deze applicatie is om het publiek te attenderen op werken die zij mogelijk nog niet kennen, maar waarvan de kans groot is dat zij die werken wel zullen waarderen. Daarnaast is het doel om museumbezoekers na hun bezoek te enthousiasmeren om een volgend museumbezoek aan een andere instelling te brengen.

Deze app gaat uit van het idee dat objecten met veel overeenkomstige tags op elkaar lijken. Als mensen hun waardering aangeven voor een bepaald object dan kan dus op basis van de tags die zijn gekoppeld aan dat object, worden gezocht naar gelijksoortige objecten. Op deze manier kunnen we objecten en daarmee musea aanbevelen.

Het prototype laat het selectiemechanisme zien dat we voor ogen hebben. De gebruiker moet steeds tussen twee objecten kiezen en aangeven waar haar voorkeur naar uitgaat.

Tenslotte volgt de aanbeveling.:

Het prototype laat momenteel altijd dezelfde aanbeveling zien.

Tag-Art: één platform of meerdere apps?

De functionaliteit van de Art Explorer verschilt enorm van de Quiz. Toch maken beide apps gebruik van dezelfde API. Naar verwachting zal hoe vaker een quiz wordt aangemaakt en objecten worden getagged, des te beter de Art Explorer zal kunnen voorspellen. Dit is de reden dat we het geheel als een platform zien en niet als twee of meer losstaande apps.

Simon Nouwens en Eugene Tjoa | eugene@tjoadesign.nl | 040 2364602